σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία του μαθήματος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

¨ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ¨

θα αρχίσει την Τετάρτη 20-03-2013 και όχι σήμερα 13-03-2013.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-03-13