σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Η έναρξη διδασκαλίας του υποχρεωτικού μαθήματος του Β΄εξαμήνου

"Εισαγωγή στην Εγκληματολογία ΙΙ "

Κ.Μ. 214, Διδάσκων: Αν.Καθ. Γ.Νικολόπουλος

θα ξεκινήσει την

Τρίτη 5/3, ώρα 11.00'-13.00' στην αίθουσα Α1.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-02-24