σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

  • Ανακοινώνεται ότι το σημερινό μάθημα (22-02-2012) του Ή ΄ εξαμήνου ¨Νεοελληνική κοινωνία και διαδικασίες παραγωγής της λογιοσύνης: Κείμενα για την Παιδεία και το Σχολείο από την εποχή των Παλαιολόγων έως και τον 20ο αιώνα¨κωδικός μαθήματος 174 δεν θα πραγματοποιηθεί.
  • Ημερομηνία έναρξης  διδασκαλίας των μαθημάτων του  κ. Μελετιάδη θα  είναι η Τρίτη 26-02-2013.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-02-22