σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

  • Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκαν ορισμένες αλλαγές στην ημερομηνία ή/και ώρα εξετάσης μαθημάτων κατά την εμβόλιμη εξεταστική περίοδο.

 

  • Οι αλλαγές αυτές εμφανίζονται δεξιά στα συνημμένα έγγραφα.

 

  • Προσοχή: Η τελευταία ενημέρωση νέων αλλαγών εμφανίζεται στην ημερομηνία που αναφέρεται άνω δεξιά (2013-02-ΧΧ)

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-02-11

Συνημμένα
Μεταβολές Προγράμ Εμβόλ Εξετασ Φεβρ 2013.pdf