σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Ανακοινώθηκε από τη Γραμαμτεία ρτου Τμήματος ότι οι εξετάσεις των κάτωθι μαθημάτων που δεν πραγματοποιήθηκαν την

Παρασκευή 25-01-2013

θα γίνουν ως εξής:

 

1. Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία , κωδ. 014: Α΄εξάμηνο,

Δευτέρα 04-02-2013, ώρα 18.00-20.00  102  Α-Ι, 108  Κ-Ο και 209 Π-Ω
 

2. Τοπική κοινωνία, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και μειονότητες Γ. εξάμηνο,

Δευτέρα 04-02-2013, ώρα 20.00-22.00, αίθουσα 108 Α-Ω
 

3. Εθνική Ταυτότητα και ελληνισμός της διασποράς, κωδ. 785, Ε΄εξάμηνο


Παρασκευή 08-02-2013, ώρα 16.00-18.00, Αμφ 2 Α-Κ Α1 Λ-Ω
 

4. Γενικό Μέρος Ποινικού Δικαίου και Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας, κωδ. 636, Γ΄εξάμηνο

Παρασκευή 08-02-2013, ώρα 08.00-10.00, 102, Α-Ι, 108 Κ-Ο, Α1 Π-Ω

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-01-29