σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές -τριες του Τμήματος ότι το Μάθημα

Φτώχεια και Πλούτος των Εθνών

(κωδ. 210)

της προσεχούς

Παρασκευής 30/10

δεν θα διεξαχθεί από τον διδάσκοντα κ. Ε. Πρόντζα λογω της συμμετοχής του στη Σύνοδο των Πρυτάνεων.

  • Με νεότερη ανακοίνωση θα ορισθεί ημερομηνία αναπλήρωσης του.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-11-25