σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τον καθηγητή κ. Α. Χρύση ανακοινώθηκε ότι την

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου

και την

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

στις 14:30

στην αίθουσα Γ2

θα διεξαχθεί η διδασκαλία του μαθήματος

«Marx: Ιδεολογία και Πολιτική»

προς αναπλήρωση προηγούμενων διδακτικών ωρών.


Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-11-17