σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Φέρεται σε γνώση των φοιτητών -τριών ότι η διδασκαλία του μαθήματος


Οιονομική Κοινωνιολογία
 

με διδάσκοντα τον κ. Ευάγ. Πρόντζα θα διεξάγεται από τις 29/10 και σύμφωνα με το Πρόγραμμα κάθε

Δευτέρα 15.00-18.00

στην ισόγεια μικρή αίθουσα του ΔΕΣΚΟΙ

(Λαγουμιτζή και Χαρ. Τρικούπη 1)

-αντί της αίθουσας Ε1.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-10-28