σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Φέρεται σε γνώση των φοιτητών -τριών ότι η διδασκαλία του μαθήματος

Φτώχεια και Πλούτος των Εθνών

θα διεξάγεται σύμφωνα με το Πρόγραμμα κάθε Παρασκευή 16.00-19.00 στην ισόγεια μικρή αίθουσα του ΔΕΣΚΟΙ (Λαγουμιτζή και Χαρ. Τρικούπη) -αντί της αίθουσας Ε1.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-10-17