σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία του μαθήματος

«Ιστορία των ιδεών Ι: Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός»

δε θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος Κου Αλέξανδρου Χρύση σε ακαδημαϊκή διαδικασία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

  • Η διεξαγωγή του μαθήματος θα συνεχιστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 στην αίθουσα Γ2 (12-15:00).
  • Το μάθημα της 18ης Οκτωβρίου θα αναπληρωθεί σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-10-12