σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Επισημάνσεις:

  • Με σκοπό τη χρήση του τμήματος αυτού της ιστοσελίδας σημειώνουμε τα ακόλουθα: 

Η ύλη των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου ανά διδάσκοντα εμφανίζεται στην  ιστοσελίδα κάθε μέλους ΔΕΠ του Τμήματος.

  • Ειδικότερα, η αναζήτηση και ο εντοπισμός γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο
    • βλ. Μέλη - Όνομα διδάσκοντα - Μαθήματα (δεξιά στήλη) 
    • Προσδιορισμός μαθήματος - "κλικ" εξαμήνου

Ενημέρωση σε εξέλιξη:

  • Η ύλη εξετάσεων των διδασκόντων (Μέλη ΔΕΠ και Συνεργάτες) που δηλώνουν σταδιακά αυτήν για τις εξετάσεις της περιόδου του Ιουνίου 2011 είναι σε εξέλιξη και μπορεί να αναζητηθεί με γρήγορη εύρεση δια της ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (βλ. στην πρώτη σελίδα αλλά και εδώ άνω δεξιά) με το συνδυασμό "ύλη εξετάσεων". 
  • Έτσι μπορεί ο φοιτητής και η φοιτήτρια  να δει αμέσως το σύνολο των μαθημάτων που μέχρι στιγμής έχουν αναρτηθεί από τους διδάσκοντες στην ιστοσελίδα.  
  • Τέλος, η ανάρτηση του Προγράμματος της Εξεταστικής Περιόδου του Ιουνίου 2011 (βλ. στην πρώτη σελίδα, αριστερή στήλη, την ενότητα σε μαύρο φόντο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Πρόγραμμα Εξετάσεων), εύκολα διαπιστώνει ο χρήστης ότι συνδέεται με όλες τις παραμέτρους του Προγράμματος Σπουδών, τα χαρακτηρτιστικά των μαθημάτων και του Διδάσκοντες. Η συμπλήρωσή τους είναι βεβαίως σε εξέλιξη.     

 Επισήμανση

  • Σε ορισμένα μαθήμητα η ύλη εξετάσεων του εξαμήνου έχει δοθεί από την ανάλυση περιεχομένου του μαθήματος.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-05-24