σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τον διδάσκοντα κ. Χ. Ξανθόπουλο, ανακοινώνεται ότι:

  1. οι φοιτητές των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Ε, Ζ, Η, Θ, Ι παρακαλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις, αντί την Τρίτη 15/09, τη Δευτέρα 24/09 ώρα 16.30 και μετά στην αίθουσα Γ2,
  2. οι φοιτητές των οποίων το επώνυμο αρχίζει από ΚΛΕ - ΜΠΑΡ παρακλούνται να προσέλθουν την ίδια ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 25/09 στις 08.30 αντί στις 11.00,
  3. όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές θα εξετασθούν σύμφωνα με το ήδη υπάρχον πρόγραμμα.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-09-18