σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Απόφαση του Τμήματος Κοινωνιολογίας ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα ακόλουθα:

  • ΑΠΟΦΑΣΗ 1η/ 15-5-2012

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013

του

Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1268/82 όπως ισχύει σήμερα
B) Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 15ης/5/2012 και της 14ης/06/2012

Τα διδασκόμενα μαθήματα διακρίνονται σε

Υποχρεωτικά (ΥΠ),

Υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ),

Σεμινάρια,

Πρακτικές Ασκήσεις και

Μαθήματα Εκτός Τμήματος (ΜΕΤ).

Για όλα τα μαθήματα γίνεται αναφορά στις Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) καταρτίζει το Πρόγραμμα Σπουδών (βλ.  PDF και zip (xlsx) -άνω δεξιά).
 


2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ
 

  • Όπως είναι γνωστό, η Κοινωνιολογία αποτελεί μία από τις βασικότερες Κοινωνικές Επιστήμες, εάν όχι την βασικότερη, την Επιστήμη, δηλαδή, επάνω στην οποία στηρίζονται και από την οποία αντλούν όλες οι άλλες Κοινωνικές Επιστήμες. Η ανάπτυξή της κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι πραγματικά πολύ σημαντική, διότι δημιούργησε νέους κλάδους, με βάση πάντοτε τα πεδία ζωής, δημιουργίας και παραγωγής στις σύγχρονες κοινωνίες. Έτσι, είχαμε την Κοινωνιολογία της Οικονομίας, την Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, την Κοινωνιολογία της Θρησκείας, την Κοινωνιολογία της Εργασίας, την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, την Κοινωνιολογία της Υγείας, την Κοινωνιολογία των Φύλων, την Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου, του χρήματος, της βίας, της διαφθοράς, κλπ.
  • Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου ανέπτυξε όλους αυτούς τους κλάδους και εξέλεξε μέλη ΔΕΠ που τους θεραπεύουν, προσφέροντας στους φοιτητές/τριες ένα σημαντικό κατάλογο Μαθημάτων Επιλογής, με βάση και τα οποία μπορούν να κτίσουν την «Επιστημονική Φυσιογνωμία» του Κοινωνιολόγου που επιθυμούν να γίνουν.
  • Το Τμήμα Κοινωνιολογίας, λοιπόν, συνθέτοντας το Πρόγραμμά του Προπτυχιακών Σπουδών, οργάνωσε Κύκλους ή Ομάδες μαθημάτων, οι οποίοι μελετούν τα ιδιαίτερα πεδία δημιουργίας και παραγωγής των σύγχρονων κοινωνιών, πρακτική την οποία εφαρμόζουν όλα τα γνωστά Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής.
  • Οι Ομάδες-Κύκλοι των μαθημάτων που προτείνουμε στους φοιτητές/τριες να ακολουθήσουν, οργανώνοντας τις σπουδές τους, συμπίπτουν ή είναι ανάλογες με τις ομάδες που προτείνουν τα γνωστότερα Πανεπιστήμια του Δυτικού Κόσμου και όχι μόνον.
  • Μετά, συνεπώς, τα Υποχρεωτικά μαθήματα του πρώτου έτους, και ταυτόχρονα με τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του δεύτερου έτους, οι φοιτητές, καλόν είναι, να επιλέγουν κάποια Ομάδα-Κύκλο Μαθημάτων Επιλογής, την οποία και θα ακολουθήσουν ώστε να συνδεθούν, τόσο επιστημονικά όσο και εργασιακά, με ένα κάποιο από τα ειδικά πεδία τα οποία μελετά η Ομάδα αυτή.
  • Υπενθυμίζουμε, ότι το ΦΕΚ, αρ. 199/ 01-10-2009, μετά από πρωτοβουλίες του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου και των άλλων Πανεπιστημίων, κατέγραψε το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 159, άρθρο 1., με το οποίο αναγνωρίζονται τα «Επαγγελματικά Δικαιώματα» των Κοινωνιολόγων, τα οποία αντανακλούν και τις Ομάδες-Κύκλους μαθημάτων που προτείνουμε. Το Τμήμα επεξεργάζεται αυτή την στιγμή, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων, Ειδικά Καθηκοντολόγια, με βάση τα οποία τα Υπουργεία και οι Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους θα καλούνται να συντάσσουν τις Προκηρύξεις για την πρόσληψη των ειδικών Κοινωνιολόγων, Τα Καθηκοντολόγια αυτά έχουν ως βασικό τους προσανατολισμό τις Ομάδες Μαθημάτων που προτείνουμε αμέσως πιο κάτω.  

3. ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η συγκέντρωση 130 ΔΜ

α) Ως προς τα Υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ):
Οι φοιτητές υποχρεούνται , σύμφωνα με το νόμο, να δηλώσουν και να εξετασθούν
επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
Για τους εγγραφέντες πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 οι ελάχιστες απαιτούμενες ΔΜ των ΥΠ μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου είναι 64 (με 22 ΥΠ μαθήματα ).

β) Ως προς τα Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογή μαθήματα (ΥΕ):

Οι ελάχιστες  απαιτούμενες ΔΜ των ΥΕ μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου είναι 66 ( με τουλάχιστον 22 μαθήματα ΥΕ ) και καλύπτουν ΔΜ που αντιστοιχούν στα μαθήματα Επιλογής ( ΥΕ, ΣΕΜ,& ΜΕΤ ).

Το πρόγραμμα αυτό ισχύει από το ακαδημαϊκό. έτος 2012-2013 όπως αναφέρεται στην πρώτη ενότητα.
 3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ / ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ  ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2001-2002 ΜΕΧΡΙ  ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012


α) Για τους εγγραφέντες πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 και μέχρι το ακαδημαϊκό. έτος 2010-2011, οι ελάχιστες απαιτούμενες ΔΜ των ΥΠ μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου είναι 62 (  21 Υποχρεωτικά μαθήματα ).

β) Ως προς τα Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογή μαθήματα (ΥΕ):

  • Οι ελάχιστες  απαιτούμενες ΔΜ των ΥΕ μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου είναι   66,( τουλάχιστον  22 μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής ) και καλύπτουν ΔΜ που αντιστοιχούν στα  Μαθήματα Επιλογής ( ΥΕ, ΣΕΜ,& ΜΕΤ ).


4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ / ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ  ΜΕΧΡΙ  ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ. ΕΤΟΣ 2000-2001


Οι έχοντες συμπληρώσει 53 ή περισσότερες ΔΜ από υποχρεωτικά μαθήματα προγραμμάτων σπουδών, που αντιστοιχούν σε ακαδημαϊκά. έτη πριν από το 2001-2002 θεωρείται ότι έχουν καλύψει τις υποχρεωτικές μονάδες για τη λήψη πτυχίου στα υποχρεωτικά μαθήματα και οι πλέον των 53 ΔΜ μεταφέρονται αυτοδικαίως στα υποχρεωτικά επιλογής. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συγκέντρωση 128 ΔΜ.


Επιπλέον Πληροφορίες