σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

  • Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 30/5/2012 θα γίνει κανονικά το σεμινάριο

"Ειδικά Θέματα Ενδοοικογενειακής βίας: Μελέτη περιπτώσεων"

με κωδικό 195, στην αίθουσα Γ2

όπου και διδάσκεται.

  • Την ερχόμενη Τετάρτη 6/06/2012 το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο ΜΟΔ Αθηνών.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-05-29