σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας, που παρακολουθούν το μάθημα του Στ΄εξαμήνου

Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης

ΚΜ 204

καθώς επίσης και το Σεμινάριο του Η΄εξαμήνου

Θέματα Κοινωνιολογίας της Γνώσης

ΚΜ 205

που διδάσκονται από τον κ. Ξανθόπουλο, οτι η προγραμματισμένη διδασκαλία για τις 29/5/2012 και 30/5/2012 αντίστοιχα, αναβάλλονται, λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

 

  • Η αναπλήρωση του μαθήματος θα καθορισθεί με νεότερη ανακοίνωση του  διδάσκοντα.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-05-28