σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

Διευκρινίσεις

 

  • Η ύλη των εξετάσεων εμφανίζεται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των διδασκόντων.
  • Για την  ύλη βλ. συνημμένα έγγραφα (άνω δεξιά).
  • Ο κατάλογος της ύλης των μαθημάτων για την εξεταστική περίοδο Ιούνιος 2012 διευρύνεται ανάλογα με τη ροή των ανακοινώσεων των διδασκόντων.
  • Κάθε νέα μεταβολή που προκαλεί η κατάθεση της ύλης μαθήματος θα συμπληρώνει τον συνημμένο πίνακα και θα εμφανίζεται με τον ανάλογο τρόπο
  • Ενδειξη τελευταίας αλλαγής είναι η ημερομηνία που αναγράφεται άνω δεξιά στις επιπλέον πληροφορίες (2012-05-ΧΧ)

Επιπλέον Πληροφορίες