σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Η διδάσκουσα κ. Β. Βλάχου ανακοινώνει ότι την

Τρίτη 15/5/2012

θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος

Ειδικά Θέματα Ενδοοικογενειακής βίας: Μελέτη περιπτώσεων

(κωδ. 195)

στην

αίθουσα Ε1

και

ώρα 15.00-18.00.
 


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-05-10