σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι την

Παρασκευή 4 και 11 Απριλίου ε.ε.

ώρα 09.00-12.00

(Ισόγειο Σεμ. αίθ. ΔΕΣΚΟΙ)

θα πραγματοποιηθεί πρόσθετη διδασκαλαία στο μάθημα Κοινωνιολογία του Χρήματος (ΚΩΔ. 193).


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-05-03