σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από την καθηγ. κ. Α. Χαλκιά ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος

Φύλο και Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία

θα πραγματοποιηθεί στις 

13/6/18

και ώρα 13:00-15:00 στο αμφ. 2

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-06-12