σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Αναβάλλεται η διεξαγωγή των γραπτών  εξετάσεων του μαθήματος

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία ΙΙ

ΚΜ300214

που ήταν προγραμματισμένη για την

Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00-14.00

λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.

  • Η νέα ημερομηνία εξέτασης θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατό. 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-05-31