σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Από τη Γραμματεία ανακοινώνεται ότι στο Μάθημα 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ  
 
της Κ. Καπράλου θα γίνει αναπλήρωση διδασκαλίας την 
 
Παρασκευή 18/05/18 
08.00-11.00
ΑΙΘ. Ε12

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-05-14