σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Tο Σεμινάριο

 
Ειδικά Θέματα Βίαιης Εγκληματικότητας: Μελέτη περιπτώσεων 
(Κωδ. 300195, Η εξάμ.) 
 
το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Μαίου θα διδαχθεί την 
 
Τρίτη 15/05/2018 
στην αίθουσα 
Α1, ώρα  14.00-17.00

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-05-09