σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Στα πλαίσια του μαθήματος

Κοινωνική Θεωρία ΙΙ,

η εκπαιδευτική επίσκεψη στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 10 Μαΐου και ώρα 9 π.μ.

  • Συνάντηση με τους φοιτητές και τη διδάσκουσα: ώρα 8.45 π.μ. στο μετρό στάση «Ακρόπολη». 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-05-04