σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από την αν. καθηγ. κ. Β. Καντζάρα ανακοιώνεται ότι  Αναβάλλεται η διδασκαλία του μαθήματος Κοινωνική Θεωρία ΙΙ (Κλασικοί Κοινωνιολόγοι) (κωδ. 684) την Πέμπτη 26 Απριλίου ε.έ., λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε επιστημονικό συνέδριο στο εξωτερικό.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-04-23