σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

  • Από την καθηγ. κ. Χ. Κωνσταντοπούλου ανακοινώνεται ότι την 30η Μαρ. ε.έ. δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία της λόγω της πραγματοποίησης του 6ου Συνεδρίου της Ελληνικής Κοιννωιολογικής Εταιρείας και της συμμετοχής της στις εργασίες του, συνιστά δε την παρακολούθηση από τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος.
  • Για το πρόγραμμα των εργασιών του 6ου Συνεδρίου της Ελληνικής Κοιννωιολογικής Εταιρείας βλ. εδώ

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-03-29