σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα του αν. καθηγ. κ. Χ. Οικονόμου 

Κοινωνία και Υγεία - Πολιτικές Υγείας

δεν θα διεξαχθεί την Πέμπτη 22 Μαρτίου λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-03-21