σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Tο μάθημα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

της αναπλ. καθηγ. κ. Μ. Κοτέα αναβάλλεται, αύριο την 16η Μαρτίου, λόγω ασθένειας.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-03-15