σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοίνωση

Ευάγγελος Πρόντζας, Καθηγητής

 

Εξαιτίας έκτακτης υποχρεώσης του διδάσκοντα το μάθημα Δημοσιονομικής Κοιννωιολογίας της 3ης Ιουνίου 2011 μετατίθεται για την Τετάρτη 8 Ιουνίου.

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-05-20