σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Η καθ. κ. Χ. Κωνσταντοπούλου θα απουσιάσει

από 12η ως και 16η Μαρτίου ε.έ.

για διδασκαλία στο εξωτερικό.

  • Συνεπώς δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα διδασκαλίας ως και οι ώρες γραφείου.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-03-10