σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Σήμερα, Δεύτερα 5 Μαρ. ε.έ. δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του καθ. κ. Π. Τσίρη, 

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, (ΚΩΔ 300213 ΩΡΑ 10.00-13.00)  

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΚΩΔ 300206 ΩΡΑ 13.00-16.00) 

λόγω ασθενείας του διδάσκοντα.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-03-05