σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι το μάθημα του καθ. κ. Γ. Λάζου

Οικονομική Εγκληματικότητα ΙΙ Πολτικοοικονομθική προσέγγιση 

(κωδ. 300 181, Η εξάμ.)

 μετακινείται από την "Πέμπτη, 11.00-14.00, Ε.14" στην 

Παρασκευή,

11.00-14.00, Αίθ. 108

 

 

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-02-20