σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές και φοιτήτριες και προς διευκόλυνσή τους, η παράδοση του μαθήματος

«Εγκληματικότητα και κοινωνικός έλεγχος ανηλίκων»

(διδάσκουσα: Α. Χάιδου)

θα αρχίζει εφεξής στις

8:45 (Πέμπτη, αίθ. Α4).

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-02-09