σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Το μάθημα

"Κοινωνία και Διαφθορά" του 4ου Εξαμήνου

και το μάθημα

"Διαφθορά-Όψεις και Εκδηλώσεις στην Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία" του 6ου Εξαμήνου,

θα ξεκινήσουν στις 13/2 και 15/2 τ.ε. αντίστοιχα. 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-02-05