σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Η διδασκαλία του μαθήματος  "Λαϊκή τέχνη και κοινωνία. Θέματα λογοτεχνίας και κινηματογράφου" θα αρχίσει τη

Δευτέρα, 12.2.2018, ώρα 12.00-15.00,

στην αίθουσα Ε14

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-02-05