σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι   

το μάθημα του ΠΜΣ Κοιννωιολογία Φύλο, Λόγος, Εξουσία, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της απεργίας των μέσων την Δευτέρα 15 Ιαν. ε.έ. θα πραγματοποιηθεί την

Δευτέρα 22 Ιαν. 

την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-01-17