σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι  

 

  • το μάθημα της καθηγ. κ Χ. Ζαραφωνίτου (= Εισαγωγή στην Εγκληματολογία Ι, κωδ. 604 του Α εξαμήνου)  θα εξεταστεί το

Σάββατο 20/01/18

αίθουσα 108 ώρα 10.00-12.00

 
  • το μάθημα του αναπλ. καθηγ. κ. Ν. Τσίρου (= Κοινωνιολογία των Πολιτικών Συστημάτων Ι, κωδ. 129 του Ζ εξαμήνου) θα  εξεταστεί τη

Δεύτέρα 22/01/18

ώρα 16.00-18.00

προφορικά στο γραφείο του (Β13 κτίριο ΔΕΣΚΟΙ)

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-01-16