σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από τη Γραμματεόα του Τμήματος ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος της κ. Α. Χαϊδου 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

(ΚΩΔ 300142 ΤΟΥ Ε ΕΞΑΜ.)

μεταφέρεται από τις 23 Ιαν. ε.έ. στις

 

26 Ιανουαρίου 2018, Παρασκευή,

10.00-12.00, αίθ. 108

 


Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-01-10