σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκαν 

α) η αλλαγή στην ημέρομηνία εξέτασης του καθ. κ. Δ. Λαμπρέλλη και

β) η σειρά εξέτασης μαθήματός του.

  • Για τις αλλαγές βλ. εδώ.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-01-08