σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα του καθ. κ. Γρ. Λάζου

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ 

του Ζ εξαμ. δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 22 Δεκ. ε.έ. και ώρα 14.00-17.00 λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-12-22