σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Το μάθημα του κ. Ξανθόπουλου

Εισαγωγή στην Επιστημολογία,

με κωδικό 030013,

θα διεξαχθεί αντί την Τετάρτη 20/12/17, την

Τρίτη 09/01/2018,

στις 17:00- 20:00, στη αίθουσα 209.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-12-21