σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα του καθ. κ. Γ. Νικολόπουλου

"Συγκριτική Εγκληματολογία"

(Κ.Μ. 706, ΥΕ, Ε' εξαμ.)

της

Τετάρτης, 13 Δεκ. ε.έ.

δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος σε συνέδριο στο εξωτερικό.   

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-12-11