σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από τη Γραμματεία ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος, ότι το μάθημα

"Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ. Η Ποιοτική προσέγγιση"

δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο την

Παρασκευή 1/12/2017

λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.

 
 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-11-30