σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται σήμερα 29 Νοεμβ. ε.έ. ότι το μάθημα της κ. Α. Λυδάκη 

Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας:  Ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις

του Α΄ εξαμ. του ΠΜΣ Κοινωνιολογία αναβάλλεται λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-11-29