σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Απο τη Γραμματεία ανακοινώνεται ότι το μάθημα του αναπλ. καθηγ. κ. Χ. Οικονόμου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

(Ε΄εξάμ. Κωδ. 300117)

δεν θα πραγματοποιηεί την Τρίτη 28 Νοεμ. ε.έ. λόιγω της συνμμετοχής του στην Εφορευτική Επιτροπή για την Εκλογή Προέδρου του Τμήματος.  

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-11-26