σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι το μάθημα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 20ου ΙΙ

Κωδ. 300634

.

από το Αμφ, 2 μεταφέρεται στην
αίθουσα Δ 12 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-10-20