σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Σήμερα, 20 Οκτ. ε.έ. εκτάκτως  δεν θα πραγματοποηθούν τα μαθήματα 

Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας

και

Κοινωνιολογία του Ελεύθερου χρόνου

 της καθ. κ. Χ. Κωνσταντοπούλου λόγω ασθενείας. 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-10-20