σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκε ότι η έναρξη του μαθήματος του ΠΜΣ Κοινωνιολογίας 

ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26/10/17 αλλά την

Πέμπτη 02/11/17

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-10-18