σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Η διδασκαλία του μαθήματος

Βιολογία τάξη και έγκλημα

Ζ' εξάμ.

του κθηγ. κ. Γρ. Λάζου θα γίνεται κάθε

Παρασκευή ώρα 14.00-17.00

στην αίθουσα Α1.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-10-17