σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Αποό τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκε ότι η ώρα διδασκαλίας του μαθήματος

Στατιστική ΙΙΙ

(κωδ. 300728)  

θα πραγματοποιείται κάθε

Τετάρτη και Πέμπτη

15.00-18.00

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-10-12