σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

  • Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 4 Οκτ. ε.έ. δεν παραγματοποιηθούν τα μαθήματα του κ. Γ. Καραμπελιά.
  • Με νεώτερη ανακοίνωση θα ορισθεί η ημερομηνία για την αναπλήρωση των μαθημάτων. .

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-10-03